THE BLACK PANTIES: Future E.P.

2015-12-07 at

THE BLACK PANTIES Future E.P. MiniRockmangel utan kompromisser i en framtida version av hur gammeldags råös låter idag då inget lämnas kvar att önska till jul.

THE BLACK PANTIES – Nothing Left