POM POMS: Betty

POM POMS Betty MiniEtt retrosound à la 60-tal som trots att jag alltid haft tankarna där, påminner om nutida händelser som gör att jag tror det återkommer. Som Betty.

POM POMS – Betty