FLAVOR CRYSTALS: The Shiver Of The Flavor Crystals

2015-11-13 at

FLAVOR CRYSTALS The Shiver Of The Flavor Crystals MiniMed visklik sång får vi oss en utdragen historia med sköna störningsljud bakom gitarrmelodin som drar låten framåt på bryggan.

FLAVOR CRYSTALS – Bridge Of Noise