FLAVOR CRYSTALS: The Shiver Of The Flavor Crystals

FLAVOR CRYSTALS The Shiver Of The Flavor Crystals MiniMed visklik sång får vi oss en utdragen historia med sköna störningsljud bakom gitarrmelodin som drar låten framåt på bryggan.

FLAVOR CRYSTALS – Bridge Of Noise