EL VY: Return To The Moon

EL VY Return To The Moon MiniStillsamt lunkar vi på, förföljda av sångarens softa röst och viljan att få vara ifred i ensamhetens tystnad, medan murgrönan växer ljudlöst.

EL VY – Silent Ivy Hotel