THE BIG MOON: Nothing Without You

THE BIG MOON Nothing Without You MiniNär jag inte är något utan dig, skildras med mörkerspel i dagsljus, snygga tempoväxlingar och tillrättalagt tuffa gitarrer. Men är det sant?

THE BIG MOON – Nothing Without You