WOLF EYES: Enemy Ladder

2015-10-20 at

WOLF EYES Enemy Ladder MiniMed knastrigt gitarrsound och hastigt bultande trummor utgör de tillsammans med sången den noiseiga enhet som klättrar stadigt uppåt.

WOLF EYES – Enemy Ladder