DILLY DALLY: Desire


DILLY DALLY Desire MiniSläpig sång med rasp som hest vräker ut sin längtan och en ljudbild som skaver härligt älvalikt med sprak för älvfansdans.

DILLY DALLY – Desire