THE LONDON SOULS: Here Come The Girls

THE LONDON SOULS Here Come The Girls MiniSoulfullt retrosound med akustisk sättning och soft sång hela vägen. Sen kommer avslutningen med samma hastighet som zombien…

THE LONDON SOULS – Run Zombie Run