RADIOACTIVITY: Silent Kill

2015-07-20 at

RADIOACTIVITY Silent Kill MiniSnett framåtlutad punkpop med ett sound som håller ända in i kaklet även då tystnad är att föredra, men det är det inte.

RADIOACTIVITY – Silent