CHELSEA WOLFE: Carrion Flowers

CHELSEA WOLFE Carrion Flowers MiniSprakande intro med sval känslig sång fortlöper i maskinellt seg-tempo genom fabriksmörkret för att avsluta finstämt bland molnen

CHELSEA WOLFE – Carrion Flowers