FEWS: Ill

2015-06-22 at

FEWS Ill MiniManiskt, monotont och underbart driv, värdigt ett lokomotiv med extra rökmaskin. Dimridåerna vill inte riktigt sluta synas vilket hörs.

FEWS – Ill