CHASSOL: Big Sun

2015-06-19 at

MeCHASSOL Big Sun Minid säregen stil härmas allt från fåglar och pratande människor på ett pianojazzigt sätt som blir både kul och intressant. Oefterhärmeligt?

CHASSOL – Madame Etienne Lise