THE GODDAM GALLOWS: The Maker

THE GODDAM GALLOWS The Maker MiniMed lugna och fina strängböjarpartier väcker de intresset. När de sedan växlar om till dansant banjoös vaknar danstarmarna, och man blir laddad till tusen.

THE GODDAM GALLOWS – Load Your Gunzzz