JOSEPHINE SILLARS: You (Are Not The Reason)

Josephine Sillars Ripped From The Wire Spine MiniPianosmäktande trudelutt med inflikande fiol i samklang med en tjusig röst som tror att du gärna vill att det är du som är orsaken till varför hon är sömnlös.

JOSEPHINE SILLARS – You (Are Not The Reason)