GIRLPOOL: Ideal World

2015-04-01 at

Girlpool Ideal World MiniLugn naivistiskt utformad melodi med sång man gärna sjunger med i, trots att det är svårt att hålla tempot nere. Skönt skrynkligt avslutningssolo som bryter av.

GIRLPOOL – Ideal World