GIRLPOOL: Ideal World

Girlpool Ideal World MiniLugn naivistiskt utformad melodi med sång man gärna sjunger med i, trots att det är svårt att hålla tempot nere. Skönt skrynkligt avslutningssolo som bryter av.

GIRLPOOL – Ideal World