BONES SHAKE: Bleed

2022-07-22 at

I en mörk svärtad garagepunkigt mässad hymn låter jag mina ben skaka av hänförelse efter att själen blött färgat golvet rött av behagfull njutning.

BONES SHAKE – Bleed