PINS: Piano Versions

2021-07-01 at

Med kaxig och charmig attityd görs pianoversioner av egna stycken brilliant trots eller tack vare soulhål och okontrollerade personers kontrollerade sång…

PINS – Ghosting