LUMER: The Dissapearing Act

2021-02-04 at

I stompigt travtempo får jag insikten att punk som andas industri inte måste gå i galopp utan kan vara grymt utan att tappa i attityd. Försvinnande bra.

LUMER – She’s Innocent