LITHICS: Hands

2020-04-20 at

LITHICS Hands MiniMed knyckig avighet går de trummande sin egen väg och jag följer gärna med i deras bastempo medan rart tjutande gitarr ljuder och noisiga infall bryter av.

LITHICS – Hands