SUDAKISTAN: Automation

2019-05-23 at

SUDAKISTAN Automation MiniMörk fet bas som mullrar och levande trumföring som matchar övriga instrument och sång förträffligt är inget att vara rädd för. Värre vore om de automatiserades.

SUDAKISTAN – Automation