THE DOGS: Death By Drowning

2017-02-03 at

THE DOGS Death By Drowning MiniPunkrock med en aning mörker blir en finfin kombination mellan snyggt och rått som skulle förklara varför den isolerade känslan dunstat.

THE DOGS – Declaration Of Isolation