THE MOLOCHS: Americas Velvet Glory

2017-01-13 at

THE MOLOCHS Americas Velvet Glory MiniMed retrogrund, ett säreget uttryck och enkel ljudbild gör de pop som flirtar med både proto-punk och nu-folk till tiotusentals fans förtjusning.

THE MOLOCHS – Ten Thousand