EASE: Coming Through Me

2016-12-20 at

ease-coming-through-me-miniElektroniskt mörker som med förbundna ögon kommer rakt mot mitt centrala hörsystem och igenom mig. Endast det jag hör dröjer sig kvar.

EASE – Coming Through Me