SWAMPMEAT: Gin & Tonic

2016-11-25 at

swampmeat-gin-tonic-1-miniElakustisk punkattack med sådant driv och attityd att det är lätt att bli andfådd och när de öser vidare med surfkör är jag besegrad. Precis här.

SWAMPMEAT – Right Here