JENS GUSTAVSON: Voodoo

2016-04-13 at

JENS GUSTAVSON Voodoo MiniNär vi söker tecken i skyn, blir vita vi negativ, i dagsmörker från byn. Då hör vi ödsligt skön bluesrock och säger svarta ”Yes!” i flock.

JENS GUSTAVSON – Voodo