1900: Tekno

2016-03-31 at

1900 Tekno Mini

Med gammaldags instrumental skörhet och knaster förförs jag via vemod och omodernt raster i melodier med mångbottnade kontraster.

1900 – Träkors