DRUIDS: Shadow Work

2022-06-15 at

Med mystik, svärta och mässande sång paralyserar de mig så jag blir ett med musiken och om det är dåtid, nutid eller framtid spelar ingen roll. Jag diggar.

DRUIDS – Traveller