THE PLEASURE DOME: Chaos Chaos Revolution

2022-04-20 at

Ivrig energi och skönt ös förmedlas via dänga som med kaotisk ljudbild väcker något rebelliskt i en värld där varje beslut är viktigt så jag trycker på repeat.

THE PLEASURE DOME – Chaos Chaos Revolution