THE PARROTS: You Work All Day And Then You Die

2021-07-13 at

En dänga rock med alternativa drag blir i en värld full av tillrättalagda system ett sätt att väcka människor från deras dvala. Förhoppningsvis innan de dör.

THE PARROTS – You Work All Day And Then You Die