EvOLu: Damned To Fame

2021-04-05 at

Dansant elektro med småmörkt retrosound och iöronfallande krokar som lätt fastnar varav man förstår hur sångaren så säkert vet att vi älskar det.

EvOLu – Damned To Fame