ELIAS BLACK: Way Down

2021-01-07 at

Efter att ha passerat krönet är det nerförsbacke till tonerna av tungt sotade instrument men även om det är mörkt glimtar det till ibland och då vänder det.

ELIAS BLACK – Way Down