POZI: Whitewashing

2020-05-13 at

POZI Whitewashing MiniUtan att vara varken våldsamma eller tysta förmedlar de sin unika konstpop med stråkar och postpunkstuk på grymt manér så det är inget man vill släta över.

POZI – Whitewashing