TRUE MOON: My Revolution

2019-09-26 at

TRUE MOON My Revolution MiniSjälvrevolt i postpunkig skepnad upproriskt uppkommen ur hjärtlig smärta som genomträngt skuggors vrår där matta avtryck i svärta gör musikaliska intryck som består.

TRUE MOON – My Revolution