NOTS: Floating Hand

2019-04-25 at

NOTS Floating Hand MiniPuttrande spejsnoiseljud förgyller skrammelrocken som efter hand ökar i intensitet likt en snurrande spiral, och jag vill bara klappa i takt. Fast. Inte flytande.

NOTS – Floating Hand