BAD SPORTS: Constant Stimulation

2018-12-27 at

BAD SPORTS Constant Stimulation MiniMed bra driv och peppande sång vet jag att de gör något rätt, för de är så övertygande i sin punkrock att jag känner mig som en vinnare. Åtminstone tills låten är slut…

BAD SPORTS – Gains And Losses