BO MEHR: Dreamer

2018-09-24 at

BO MEHR Dreamer MiniMed känsla för smärta och romantik i en ödesmättat fin ballad där trånande längtan efter mer liknande svärta är efterlängtad redan innan det är slut.

BO MEHR – The End