BEAR GRASS: Snake In The Grass

2018-07-31 at

BEAR GRASS Snake In The Grass MiniNär ormen sakta ringlar i gräset följer musiken samma tempo och virvlar sig runt rösten som lite småhest på egen hand kan fånga fans av darkpop.

BEAR GRASS – Snake In The Grass