THERESE LITHNER: Drown

2018-02-02 at

THERESE LITHNER Drown MiniMed tungt driv genom dimma och mörker sugs jag in med Gore i skallen och pressar ur det finaste innan jag faller tyngdlöst trånande efter mer.

THERESE LITHNER – Drown