TANGO WITH LIONS: The Light

2018-01-30 at

TANGO WITH LIONS The Light MiniI sakta mak genom mörker och drömsk ärlighet får de mig att känna starkt för deras melankoliska musik vilket är det enda jag önskar.

TANGO WITH LIONS – Proof Of Desire