ASKER: The Receptionist, The Astronaut

2018-01-04 at

ASKER The Receptionist, The Astronau MiniSinger-songwriter om ett dubbelliv med nattligt spacesofta äventyr på akustiskt vis vilket föredras kontra receptionistyrket.

ASKER – The Receptionist, The Astronaut