THE SHRINE: I Can´t Control It

2017-12-28 at

THE SHRINE I Can´t Control It MiniBredbent rock som påstås vara okontrollerbar trots sin ställning, men ändå får jag känslan av att de har allt under kontroll utan att det blir dåligt.

THE SHRINE – I Can´t Control It