ELEPHANT: Elephant

2017-12-27 at

ELEPHANT Elephant MiniSom två stora öron i motljus hörs musiken bäst genom dimmiga synvillors kluvenhet då den inträtt via postpunktoner och gomspel.

ELEPHANT – Cleft Palate