MANKIND: Death

2017-05-15 at

MANKIND Death MiniMed bas som bas mullrar en mörk och spännande ljudbild fram hotfullt och drabbar den som gillar omhuldande svärta. Det är bombsäkert.

MANKIND – The Wasteland