24/11 1961

2016-11-24 at

24/11 1961 Anlände bluessångaren Howlin´Wolf till London för sin första turné i Storbritannien.

HOWLIN´WOLF – I´m The Wolf