BANGS: Overdose

2016-09-27 at

bangs-overdose-miniHypnotiskt landskap av dystopisk karaktär genom elektroniska apparater blir den dos svävande musik jag behöver. Inte för mycket.

BANGS – Overdose