UNITED SOUNDS OF JOY: United Sounds Of Joy

2016-03-30 at

UNITED SOUNDS OF JOY United Sounds Of Joy MiniNär musikens mörka slöja gått upp i scenens dimmiga rök och sista tonen tonat ut återstår bara damm och en vilja att få höra låten igen.

UNITED SOUNDS OF JOY – Dust Veil