MOON CITY BOYS: City (”City”)

2016-02-17 at

MOON CITY BOYS City (”City”) MiniNär staden slocknat, svårmodet lättat lite, och gryningsljus ännu inte skymtas, hör jag centrum sova till ljuva toner med postrockkaraktär.

MOON CITY BOYS – City