CHORUSGIRL: Chorusgirl

2015-12-18 at

CHORUSGIRL Chorusgirl MiniInte så drömlikt utan mer som ett skönt väsen man gärna tar med sig överallt via härliga basgångar och synthslingor in i trumhinnan.

CHORUSGIRL – No Moon