ANNA VON HAUSSWOLFF: The Miraculos

2015-11-13 at

ANNA VON HAUSSWOLFF The Miraculos Mini

Musikens mörka tonfall passar perfekt ihop med den ljuva röst jag som främling så gärna följer in i det sagolika känsloväsen som frambringas.

ANNA VON HAUSSWOLFF – Stranger