SEA LION: Ghostlands

2015-08-10 at

SEA LION Ghoslands MiniAv skör sång, lugn gitarr och nyanserade ljuddifferenser i bakgrunden kan vem som helst vackla, tagen av den sköna bräckligheten.

SEA LION – Ghostlands